Co vykupujemeVýkupní doba:

Pondělí:

8-16
Uterý:8-16
Středa:8-16
Čtvrtek:8-16
Pátek:8-16
Sobota:8-12
Neděle:zavřeno
Tel./fax: 596 110 080
Mobil: 732 858 641
603 968 271
E-mail: sbernabenes@centrum.cz
Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., v pl znění) , které jsou ve sběrně vykupovány a pro které je vydáno povolení ze strany Krajského úřadu
Kód odpadu: 02 01 10 – kovové obaly
  10 02 01 – odpady ze zpracování strusky
  10 02 02 – nezpracovaná struska
  10 02 10 – okuje z válcování
  12 01 01 – piliny a třísky železných kovů
  12 01 02 – úlet železných kovů
  12 01 03 – piliny a třísky neželezných kovů
  12 01 04 – úlet neželezných kovů
  15 01 01 – papírové a lepenkové obaly
  15 01 02 – plastové obaly (např. PET lahve, PE fólie)
  15 01 04 – kovové obaly
  15 01 07 – skleněné obaly
  16 01 17 – železné kovy (z provozu opraven a autovrakovišť
  16 01 18 – neželezné kovy (z provozu opraven a autovrakovišť)
  17 04 01 – měď, bronz, mosaz
  17 04 02 - hliník
  17 04 03 - olovo
  17 04 04 - zinek
  17 04 05 – železo a ocel
  17 04 06 - cín
  17 04 07 – směsné kovy
  17 04 11 – kabely
  19 10 01 – železný a ocelový odpad
  19 10 02 – neželezný odpad
  19 12 02 – železné kovy
  19 12 03 – neželezné kovy
  20 01 01 – papír a lepenka
  20 01 39 – plasty
  20 01 40 – kovy
  Jedná se pouze o odpady kategorie ostatní. Nebezpečné odpady nebudou přijímány.
Ceny za výkup těchto odpadů jsou zveřejněny přímo na provozovně. V případě zájmu nás můžete kontaktovat telefonicky.

Copyright (c)2010 Lukáš Zdralek Design & kód

Read more about: kovy and odpad
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE